پکیج آموزشی سطح A1

پکیج آموزشی سطح A1 ویژه شما دوستان عزیزی هست که از زبان فرانسه هیچ چیزی نمی دانید. این پکیج شامل 160 درس می باشد که این دروس یونیت می باشد که هر یونیت 4 درس در بردارد، بنابراین در مجموع 160 درس می باشد.